ANUNT public

« HERCULES SA anunţă publicul interesat asupra luării de către Agenția pentru Protecția Mediului Brăila a deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului: proiectul „Construire hală, cabină poartă, birouri și vestiare; amplasare containere – punct control; amenajare platforme betonate, drumuri incintă, cale ferată și împrejmuire”, propus a fi amplasat în judetul Brăila, municipiul Brăila, Zonă Portuară, teren portuar, C.F. 72310, nu se va supune evaluării impactului asupra mediului și nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Brăila din mun. Brăila, B-dul Independenţei, nr. 16, Bl. B5, în zilele lucrătoare între orele 9.00-13.00, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmbr.anpm.ro – secţiunea Reglementări/Acordul de mediu/Drafturi acte reglementare.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecţia Mediului Brăila.»

07.08.2023 S.C HERCULES S.A

If You Need A Port Services Operator ... We Are Available For You

Contact Us