Locuri de munca

Manipulanti/docheri

– manipuleaza marfurile care se incarca si se descarca prin port;
– urmareste si conlucreaza pentru buna desfasurare a procesului de manipulare cereale, sortimente de piatra, laminate. ulei vegetal, fier vechi si altele in cadrul societatii;
– incarcarea si descarcarea marfurilor din nave fluviale-maritime, vagoane CFR, depozite, platforme, dane de operare si magazii;conduce, intretine si supravegheaza instalatiile de incarcare – descarcare, transport si manipulare a marfurilor / cereale / ulei vegetal.
–  sa cunoasca si sa aplice corect codul de semnalizare, pentru a indica macaragiului manevrele care urmeaza sa fie efectuate;
–  respecta intocmai instructiunile de folosire a dispozitivelor speciale de cotare, se asigura echilibrul sarcinilor, se evita balansarea sarcinilor; participa la manevrarea vagoanelor pe liniile ferate interioare; 
–  respecta modul de acces la si de la bordul navelor fluvial unde urmeaza sa manipuleze marfuri.
–  supravegheaza sarcina pana se asigura ca aceasta e coborata si plasata corect.

Lucrator comercial

– titularul postului efectueaza activitati referitoare la evidenta stocurilor, mentine inregistrarile bunurilor produse si ale materialelor de productie primite-cantarite-emise-expediate sau puse in stoc;
– monitorizare/cercetare a datelor, analizarea informatiilor; pregatire rapoarte necesare ptr. rezolvarea problemelor economice si de afaceri ale societatii cat si pentru derularea corecta si la timp a contractelor incheiate cu tertii;
– inregistrarea si evidenta documentelor de intrare a marfurilor in custodia societatii, urmarirea si si actualizarea zilnica a stocurilor de marfuri;
– verificarea si intocmirea documentelor de marfa aferenta navelor fluviale si maritime; transmiterea catre biroul comercial a situatiilor centralizate a documentelor relevante in vederea facturarii;
– disponibilitatea de a presta activitate si peste programul clasic de lucru; cunoasterea limbii engleze poate prezenta un avantaj. 

Timonier (brevet)- ptr. nave fluviale propulsate / nepropulsate
Organizeaza, coordoneaza si raspunde de executarea in mod corespunzator si eficient a tuturor prestatiilor cuprinse in activitatea serviciului de la puntea navei cu mijloace proprii sau primite in administrare ; navigatie in mars cu convoi ; activitatea de manevra in docuri , asistenta la sosirea-plecarea navelor fluviale / maritime/barje/macarale plutitoare.
– disponibilitatea de a presta activitate in ture si/sau lucru suplimentar; cunoasterea limbii engleze poate prezenta un avantaj.
– sa posede documente/cursuri de navigatie si documente medicale in vigoare avizate de ANR – neexpirate;
​- cunoasterea unei limbi de circulatie internationala aferenta navigatiei fluviale / maritime constitue un avantaj.

Marinar fluvial
 -disponibilitatea de a presta activitate in ture si/sau lucru suplimentar; 
– sa posede documente/cursuri de navigatie si documente medicale in vigoare avizate de ANR – neexpirate;
– participa la activitatile de pregatire a navei pentru mars, manevra sau incarcare, .
– participa la manevrarea instalatiilor de incarcare, instalatiilor de inchidere – deschidere a capacelor magaziilor de marfa ale unitatilor aflate in convoiul navei(barje, slepuri), sa raporteze sefului direct orice anomalie constatata in functionarea sau starea echipamentelor de punte;participa la manevrele de lansare la apa si de ridicare la post a ambarcatiunilor .

Mecanic fluvial
-disponibilitatea de a presta activitate in ture si/sau lucru suplimentar; 
– sa posede documente/cursuri de navigatie si documente medicale in vigoare avizate de ANR – neexpirate;
-organizeaza, coordoneaza si raspunde de executarea in mod corespunzator si eficient a tuturor prestatiilor cuprinse in obiectul de activitate al serviciului de la sala masini a navei / macaralei, cu mijloace proprii sau primite in administrare.
– raspunde in principal de functionarea mecanica si electrica a navelor / macaralelor plutitoare.

Operator de dană presupune coordonarea activităţilor de pe dană şi navă, conform tehnologiilor de lucru, implicând şi sarcini de reprezentare a societăţii de operare portuară cu reprezentanţi ai transportatorilor şi ai beneficiarilor de prestaţii, în vederea desfăşurării operaţiunilor portuare de încărcare / descărcare / depozitare / transport şi manipulare a mărfurilor.

Operatorul de dană deţine cunoştinţe tehnice cu specific maritim şi portuar (prevederile din: regulamente de exploatare comercială a porturilor, regulamente privind organizarea, funcţionarea comisiilor de coordonare a activităţilor porturilor maritime şi fluviale, instrucţiuni privind reglementarea modului de lucru în porturile maritime şi fluviale pentru organele Căilor Ferate Române şi organele portuare, principalele caracteristici ale utilajelor portuare existente în dotarea portului, instrucţiuni privind manipularea şi depozitarea mărfurilor în porturi, tarife pentru operaţiile de transbordare şi manipulare a mărfurilor şi alte prestaţii de serviciu în porturile româneşti, norme de încărcare/ descărcare a navelor, practica şi reglementările în portul respectiv, norme de încărcare/ descărcare simultană a navelor în port, legislaţia muncii, norme de sănătate şi securitatea muncii, norme de prevenire şi stingere a incendiilor şi norme de protecţia mediului specifice domeniului, codul de semnalizare pentru manevrarea utilajelor de ridicat şi transportat, unităţi de măsură în practica transporturilor pe apă şi pe uscat), tehnologiile de încărcare/ descărcare/ transport a mărfurilor în traficul via mare.

-disponibilitatea de a presta activitate in ture si/sau peste programul clasic de lucru; cunoasterea limbii engleze poate prezenta un avantaj. 

If You Need A Port Services Operator ... We Are Available For You

Contact Us